• 210 6215656
  • 210 6215657
  • Χελμού 34, Αγ. Στέφανος, 14565
  • info@aspect-es.gr

Categories: Διάγνωση Εξοπλισμού

Γεννήτριες Κινητήρες

gennitries

  • Έλεγχος ποιότητας μόνωσης με μέτρηση χωρητικότητας και εφ δ
  • Έλεγχος ποιότητας μόνωσης με μέτρηση αντίστασης μόνωσης και συντελεστή polarization index
  • Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων στάτη και ρότορα
  • Ανάλυση ταλαντώσεων.

Μετασχηματιστές

metasximatistes

Μετρήσεις σε μετασχηματιστές ισχύος 150kV/21kV και 20/0.4 kV σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60076-1.…

Καλώδια

kalwdia

Διεξαγωγή διαγνωστικών μετρήσεων και ελέγχων σε υπόγεια εγκατεστημένα καλώδια .…