Μετασχηματιστές

Μετρήσεις σε μετασχηματιστές ισχύος 400kV/150kV/20kV και 20/0.4 kV σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60076-1.

 • Έλεγχος ποιότητας της μόνωσης με μέτρηση χωρητικότητας και εφ δ
 • Μέτρηση SFRA
 • Έλεγχος του πυρήνα του Μ/Σ με μέτρηση του excitation current
 • Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και επαλήθευση του vector group του Μ/Σ
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων
 • Μέτρηση της τάσης βραχυκύκλωσης
 • Δυναμική μέτρηση ωμικής αντίστασης τυλιγμάτων DRM
 • Έλεγχος των επιμέρους εξαρτημάτων του μετασχηματιστή (Bucholz, silica gel, pressure relays, θερμόμετρα, κλπ)
 • Ηλεκτρικές και φυσικοχημικές αναλύσεις μονωτικών ελαίων Μ/Σ
 • Αποκατάσταση βλαβών
 • Συντήρηση στο OLTC
 • Αντικατάσταση Bushings
metasximatistes