Μελέτες

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό που παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των απαιτούμενων μετρήσεων για υπολογισμό όλων των δεδομένων και εκπόνηση μελετών για:

  • Κατασκευή συστημάτων γειώσεων υποσταθμών 150kV/21kV,υποσταθμών 20kV/0.4kV, Φ/Β πάρκα, αιολικά πάρκα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Καταλληλότητα οικοπέδων για ανέγερση υποσταθμών 150kV/21kV
  • Ανάλυση ροής φορτίου, υπολογισμό πτώσης τάσης, ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά ANSI / IEC, διαστασιολόγηση καλωδίων – πινάκων – μετασχηματιστών, ανάλυση αρμονικών και μεταβατικών φαινομένων
aspect-es meleti
meletes

Επιπλέον των παραπάνω οι μελέτες μας περιλαμβάνουν:

  • Ρύθμιση παραμέτρων επιλογικής προστασίας εγκαταστάσεων υποσταθμών μέσης τάσης
  • Εξοικονόμηση και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης
  • Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων και της αντιστάθμισης των αέργων καταναλώσεων με σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργών φίλτρων αρμονικών