Γεννήτριες Κινητήρες

Διαθέτουμε πείρα και εξειδικευμένο εξοπλισμό για:

  • Έλεγχο ποιότητας μόνωσης με μέτρηση χωρητικότητας και εφ δ
  • Έλεγχο ποιότητας μόνωσης με μέτρηση αντίστασης μόνωσης και συντελεστή polarization index
  • Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων στάτη και ρότορα
  • Ανάλυση ταλαντώσεων