Διάγνωση Εξοπλισμού

H εμπειρία μας και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός που διαθέτουμε  δίνει αξιόπιστες  λύσεις σε κάθε είδους  πρόβλημα. Μπορούμε να κατανοήσουμε  και να προσφέρουμε την βέλτιστη λύση

Η επιλογή διεξαγωγής αξιόπιστων διαγνωστικών ελέγχων επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του εξοπλισμού σας. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μπορείτε με ασφάλεια να αποφασίσετε για το επίπεδο της απαιτούμενης συντήρησης, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες ανεπιθύμητων διακοπών τροφοδοσίας. Καθίσταται έτσι δυνατή η μετάβαση από Time Based Maintenance σε Condition Based Maintenance.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διεξαγωγή εξειδικευμένων διερευνήσεων σε οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατάσταση. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επίλυση τεχνικών θεμάτων και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας ισχύος, του κόστους, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας. Προσφέρουμε δοκιμασμένες λύσεις σε συνδυασμό με εξειδικευμένη γνώση.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας σύγχρονους διαγνωστικούς ελέγχους Υψηλής Τάσης. Το έμπειρο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό εγγυάται αξιόπιστο καθορισμό της κατάστασης οποιουδήποτε επιμέρους υλικού Υψηλής ή Μέσης Τάσης. Παρέχουμε μια σειρά ολοκληρωμένων διαδικασιών ελέγχου για κάθε υλικό που επιτρέπει την άμεση και ασφαλή λήψη αποφάσεων.
Η ομάδα μας παρέχει διαγνωστικές μετρήσεις σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των διεθνών προτύπων σε Μετασχηματιστές Ισχύος, Καλώδια Υψηλής Τάσεως, Καλώδια Μέσης Τάσεως, Μετασχηματιστές Μέτρησης Τάσεως, Μετασχηματιστές Μέτρησης – Εντάσεως, Αυτόματους Διακόπτες, Στρεφόμενες Μηχανές, Τυλίγματα Στάτη, Τυλίγματα Ρότορα, Ηλεκτρονόμους Προστασίας και Μετρητές Ενέργειας.

gennitries

Γεννήτριες Κινητήρες

  • Έλεγχος ποιότητας μόνωσης με μέτρηση χωρητικότητας και εφ δ
  • Έλεγχος ποιότητας μόνωσης με μέτρηση αντίστασης μόνωσης και συντελεστή polarization index
  • Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων στάτη και ρότορα
  • Ανάλυση ταλαντώσεων.
Read More
metasximatistes

Μετασχηματιστές

Μετρήσεις σε μετασχηματιστές ισχύος 150kV/21kV και 20/0.4 kV σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60076-1.

Read More
kalwdia

Καλώδια

Διεξαγωγή διαγνωστικών μετρήσεων και ελέγχων σε υπόγεια εγκατεστημένα καλώδια .

Read More