Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, οι πιστοποιήσεις ISO αποτελούν τον οδηγό για την επίτευξη υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης. Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση ISO 45001: Πιστοποίηση Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας