• 210 6215656
  • 210 6215657
  • Χελμού 34, Αγ. Στέφανος, 14565
  • info@aspect-es.gr

Services

Substation Maintenance

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση του εξοπλισμού των Υποσταθμών μέσης και Υψηλής τάσης προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Equipment Diagnosis

Με τις εξειδικευμένες μετρήσεις και τα διαγνωστικά εργαλεία μας στοχεύουμε στην έγκαιρη ανίχνευση σφαλμάτων.

Energy Management

Με την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης έχουμε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωση της αποδοτικότητας.

Power Quality

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας μέσα από την αξιόπιστη καταγραφή τους και την ανάλυση με ειδικά λογισμικά έχουν στόχο την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα ρεύματος.

Studies

Με την χρήση εξειδικευμένων λογισμικών αναλαμβάνουμε ειδικές μελέτες των εγκαταστάσεων.

Vanguard

Η Vanguard Ιnstruments Co. ιδρύθηκε το 1991. Το όραμά της είναι να δημιουργεί και να παράγει πρωτοποριακό εξοπλισμο ανάλυσης για τον έλεγχο υποσταθμών EHV κυκλωμάτων και άλλων ηλεκτρικων συσκευών.

Products

Η εταιρία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο των πιο εξειδικευμένων οίκων.